Wydział Humanistyczny

Instytut Filologii Obcych

Dane teleadresowe

Miasto:
Ulica:
Telefon:
e-mail:
Strona www:
25 – 509 Kielce
ul. Świętokrzyska 21 D
41 349 71 31, 41 349 68 01
lp.ud1569079524e.kju1569079524@ofi1569079524
http://ifo.ujk.edu.pl

Dyrektor Instytutu

dr Jan Hajduk

Dyrektor ds. naukowych

dr hab. Magdalena Ożarska prof. UJK

Dyrektor ds. studenckich

dr Hanna Mijas

Historia

Historia Instytutu Filologii Obcych sięga 1969 roku, kiedy to doc. dr Z. Harczuk zorganizował w powstającej wówczas Wyższej Szkole Nauczycielskiej kierunek filologii rosyjskiej i został kierownikiem Zakładu Filologii Rosyjskiej. W 1976 roku Samodzielny Zakład Języka Rosyjskiego został przekształcony w Instytut Rusycystyki, który działał w strukturze Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od 1986 roku dyrektorem Instytutu był dr hab. Andrzej Jankowski. Od 1990 Instytut zmienił nazwę na Instytut Filologii Słowiańskiej i funkcjonował w ramach powołanej w 2000 roku Akademii Świętokrzyskiej. Prowadzono w nim rozszerzone lektoraty języka czeskiego i ukraińskiego. W roku akademickim 2004/2005 jednostka zaczęła funkcjonować pod nazwą Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 2002 roku funkcję dyrektora Instytutu pełni dr hab. Kazimierz Luciński.

W maju 2012 roku nastąpiło połączenie Instytutu Filologii Rosyjskiej z Samodzielnym Zakładem Neofilologii (obydwie jednostki funkcjonowały w ramach Wydziału Humanistycznego UJK) i powstał Instytut Filologii Obcych, którego dyrektorem jest dr hab. Kazimierz Luciński prof. UJK.

Instytut Filologii Obcych zatrudnia 3 profesorów zwyczajnych, 7 samodzielnych pracowników nauki prof. UJK, 21 adiunktów, 4 asystentów, 8 starszych wykładowców, 3 wykładowców oraz 2 pracowników administracyjnych i 1 pracownika naukowo-technicznego. W skład Instytutu wchodzą 4 zakłady: Zakład Językoznawstwa, Zakład Literatury, Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych, Zakład Przekładoznawstwa i Kultury. Poszczególne zakłady są podzielone na pracownie.

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu Filologii Obcych obejmują zagadnienia dotyczące studiów porównawczych polsko-angielsko-niemieckich w zakresie językoznawstwa, analizy typologicznej rosyjskiego i polskiego dyskursu publicznego, semantyki leksykalnej języków słowiańskich w kontekście komunikacji międzykulturowej, literatury i kultury krajów niemiecko i anglojęzycznych XVII – XXI wieku oraz ich recepcji w Polsce oraz literatury rosyjskiej XIX – XXI w kraju i na emigracji (interpretacje i reinterpretacje).

Od 1983 roku wydawane są Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (obecnie pod red. L. Mazur-Mierzwy), najpierw pod nazwą „Kieleckie Studia Rusycystyczne” pod red. A. Semczuka i J. Żuka, następnie jako „Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej” pod red. A. Jankowskiego i K. Lucińskiego, a od 2009 roku jako „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, obecnie “Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”  pod red. K. Lucińskiego.  Z inicjatywy Instytutu od 2004 roku jest wydawane wspólnie z Wydziałem Humanistycznym w Kownie Uniwersytetu Wileńskiego interdyscyplinarne czasopismo naukowe “Respectus Philologicus”, którego zastępcą redaktora naczelnego jest dr hab. Kazimierz Luciński.

Instytut jest również wydawcą pisma językoznawczego Token: A Journal of English Linguistics.

Link do strony Instytutu

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1569079524e.kju1569079524@muhw1569079524
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98