Wydział Humanistyczny

Instytut Filologii Polskiej

Dane teleadresowe

Miasto: 25 – 509 Kielce
Ulica: Świętokrzyska 15
Telefon: 41 349 71 20, 41 349 71 19
Fax: 41 349 7124
e-mail: lp.ud1576222781e.kju1576222781@pfi1576222781
Strona www: http://ujk.edu.pl/ifp

Dyrektor Instytutu

dr hab. Piotr Zbróg prof. UJK

Dyrektor do spraw naukowych

dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK

Dyrektor do spraw dydaktycznych

dr Marta Bolińska

Historia

Instytut Filologii Polskiej istnieje od 1969 roku. Powstał jako jedna z pierwszych jednostek wchodzących w skład Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach. Twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu był znany polski językoznawca, autor wielu szkolnych podręczników, prof. dr hab. Michał Jaworski. W kolejnych latach za kształt i rozwój Instytutu odpowiadali: prof. dr hab. Jan Pacławski, prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk, prof. dr hab. Czesław Bartula; prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski, prof. dr hab. Marek Ruszkowski, dr Marzena Marczewska, prof. dr hab. Barbara Greszczuk. Od października 2012 roku dyrektorem jest prof. dr hab. Piotr Zbróg.

Obecnie w Instytucie Filologii Polskiej pracuje  37 nauczycieli akademickich:  2 profesorów, 11 profesorów UJK , 18 adiunktów, 1 asystent, 5 starszych wykładowców. Od 1974 roku posiadamy uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich. W 1998 roku Wydział Humanistyczny uzyskał prawo nadawania tytułu doktora w zakresie językoznawstwa, a w 2012 – literaturoznawstwa.

W 2004 i w 2009 roku działalność Instytutu Filologii Polskiej została pozytywnie oceniona przez Państwową Komisję Akredytacyjną (Uchwała Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 r., nr 285/2009 w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku filologia polska prowadzonym na Wydziale Humanistycznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich).

W Instytucie wydawane są „Studia Filologiczne UJK”.
Przejdź do strony Instytutu

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1576222781e.kju1576222781@muhw1576222781
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98