Wydział Humanistyczny

Skład ZEJKW

Skład Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia na Wydziale

Koordynator ZEJKW dr hab. prof. UJK Martyna Król – Kumor

Lp.

Tytuł/stopień naukowy

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1.         

Dr hab. prof. UJK

Aleksandra Lubczyńska

n-l akademicki (wskazany przez dziekana)

2.         

Dr hab. prof. UJK

Stanisław Cygan

n-l akademicki (wskazany przez dziekana)

3.         

dr

Anna Szczepanek-Guz

n-l akademicki (wskazany przez dziekana)

4.         

Dr hab. prof. UJK

Jacek Pielas

n-l akademicki (wskazany przez dziekana)

5.         

Dr hab. prof. UJK

Martyna Król – Kumor

n-l akademicki (wskazany przez dziekana)

6.         

dr

Jacek Szajewska

n-l akademicki (wskazany przez dziekana)

7.         

dr

Beata Domagała

n-l akademicki (wskazany przez dziekana)

8.         

Dr hab. prof. UJK

 

Irina Rolak

n-l akademicki (wskazany przez dziekana)

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98