Wydział Humanistyczny

Skład ZEJKW

Skład Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia na Wydziale

Koordynator ZEJKW dr hab. prof. UJK Martyna Król

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98