Wydział Humanistyczny

Rekrutacja na studia doktoranckie

Szanowni Państwo
Wydział Humanistyczny UJK prowadzi rekrutację na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
w roku akademickim 2018/2019
w zakresie
HISTORII, JĘZYKOZNAWSTWA, LITERATUROZNAWSTWA
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie:

  1. Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 określa Uchwała nr 32/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
    1. Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego – pobierz
    2. Terminarz postępowania kwalifikacyjnego – pobierz
    3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego – pobierz
  2. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne studia wyższe Cudzoziemców określa Uchwała nr 22/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2018 roku
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1576227205e.kju1576227205@muhw1576227205
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98