Wydział Humanistyczny

Życiorys

Lidia MICHALSKA-BRACHA, dr hab., prof. UJK w Instytucie Historii. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Od września 2012 roku prodziekan ds. naukowych na Wydziale Humanistycznym.

Zainteresowania badawcze: historiografia i myśl historyczna XIX–XX wieku; pamięć kulturowa; powstanie styczniowe; historia kobiet w XIX–XX wieku; dzieje Galicji; historia Lwowa. Uczestniczy w pracach międzynarodowych zespołów badawczych, w tym m.in: w grancie NPRH – Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 oraz w projekcie Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki – Historia na Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 r.). Jest autorką ponad 100 publikacji, w tym dwóch monografii autorskich. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych (Paryż, Lwów, Moskwa, Omsk, Praga). Za osiągnięcia naukowe otrzymała nagrodę indywidualną Rektora UJK (2004, 2008 i 2012) oraz  Nagrodę im. Jerzego Skowronka (2004). Stypendystka Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej.

Jest członkiem komisji i towarzystw naukowych, w tym: Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN, Polskiego Towarzystwa Historiograficznego oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. W latach 2003-2009 pełniła funkcję prezesa kieleckiego Oddziału PTH.

Od  marca 2011 r. członek Rady Wydziału Humanistycznego UJK. Członek  Senatu UJK w kadencji 2012-2016, wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą, członek Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów oraz Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich. Od 2014 r. koordynator umowy instytucjonalnej o współpracy między UJK a Państwowym Agrarnym Uniwersytetem imienia P. A. Stołypina w Omsku.