Wydział Humanistyczny

Życiorys

Olga Dąbrowska-Cendrowska – jestem absolwentką I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Studiowałam w Akademii Świętokrzyskiej na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej. W 2001 roku uzyskałam stopień magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na podstawie rozprawy na temat: Charakterystyka prasy kobiecej i jej czytelnictwa w latach 1989 – 2001. W 2003 obroniłam pracę poruszającą zagadnienia związane z prasą dziecięcą: Monografia prasy dziecięcej i jej czytelnictwo w latach 1989-2002.

W latach 2004-2008 pracowałam na stanowisku asystenta w ówczesnym Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. W grudniu 2008 roku obroniłam dysertację doktorską na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. nt. Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2006. Działalność wydawnicza – upowszechniane treści – sposoby oddziaływania na czytelników. Od 2009 roku jestem adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji, gdzie mogę realizować swoje naukowe pasje związane z polskim systemem medialnym, kulturą popularną i ofertą medialną adresowaną do żeńskiego odbiorcy. Naukowo rozwijałam się także na dwóch stażach: pierwszy w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego – opiekun stażu prof. zw. dr hab. Krzysztof Migoń, drugi w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego – opiekun stażu dr Katarzyna Gajlewicz-Korab. Prowadząc zajęcia dydaktyczne korzystam ze zdobytych na licznych szkoleniach praktycznych umiejętności pracy z grupą.

Od października 2014 roku pełnię funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji.

W wolnym czasie biegam, czytam lub spędzam czas z najbliższymi.