Wydział Humanistyczny

03-10-2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Anny Grabińskiej

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 29.11.2018 r. o godz. 12:00 w Centrum Języków Obcych, przy ulicy Świętokrzyskiej 21 D, w sali 116 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Anny Grabińskiej

Temat rozprawy:

Przypadek literacki a przypadek kliniczny. Próba integratywnej diagnozy twórczości Marii Komornickiej

 Promotor:

Recenzenci:               

  • Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska  – Uniwersytet Warszawski
  • Dr hab. Jarosław Fazan  – Uniwersytet Jagielloński

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie:

http://www.ujk.edu.pl/whum/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/literaturoznawstwo/

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1558746489e.kju1558746489@muhw1558746489
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98