Program MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów ponad dwudziestu uniwersytetów polskich – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Jego koordynatorem jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. Sam Program nawiązuje do zasad wypracowanych w Programie Erasmus, dając możliwość realizacji części studiów (semestru lub roku) w innej polskiej uczelni.

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku: 15 kwietnia- 15 maja oraz 31 października- 30 listopada.

 

Zapoznaj się z programem i zasadami rekrutacji:

http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Zobacz także:

http://www.ujk.edu.pl/news/?id=3063&c=4

 

  • Koordynator Wydziałowy – dr hab. Marzena Marczewska
  • Koordynator w Instytucie Filologii Polskiej – dr Joanna Senderska
  • Koordynator w Instytucie Historii – dr Sylwia Konarska-Zimnicka
  • Koordynator w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji – dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
  • Koordynator w Instytucie Filologii Obcych – dr Łukasz Stolarski
Skip to content