Opiekunowie lat

Kierunek studiów, stopień, rok studiów Imię i nazwisko opiekuna roku adres email
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I r. I st. mgr Michał Jas michal.jas@ujk.edu.pl
II r. I st. mgr Natalia Walkowiak natalia.walkowiak@ujk.edu.pl
III r. I st. dr Przemysław Ciszek przemyslaw.ciszek@ujk.edu.pl
I r. II st. dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska aleksandra.sinczak@ujk.edu.pl
II r. II st. dr hab. prof. UJK Izabela Krasińska izabela.krasinska@ujk.edu.pl
Filologia polska I r. I st. dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK anna.wzorek@ujk.edu.pl
II r. I st. dr Katarzyna Ostrowska katarzyna.ostrowska@ujk.edu.pl
III r. I st. dr hab. Stanisław cygan, prof. UJK stanislaw.cygan@ujk.edu.pl
I r. II st. dr hab. Iwona Mityk, prof. UJK iwona.mityk@ujk.edu.pl
II r. II st. dr Monika Bator monika.bator@ujk.edu.pl
Logopedia ogólna I r. dr Magdalena Płusa magdalena.plusa@ujk.edu.pl
II r. dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK joanna.senderska@ujk.edu.pl
III r. dr Agnieszka Rosińska-Mamej agnieszka.rosinska-mamej@ujk.edu.pl
Historia I r. I st. dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk prof. UJK anita.mlynarczyk@ujk.edu.pl
II r. I st. dr Dominika Burdzy-Jeżewska dburdzy@ujk.edu.pl
III r. I st. dr Katarzyna Justyniarska-Chojak kajus@ujk.edu.pl
I r. II st. dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka prof. UJK zimnicka@ujk.edu.pl
II r. II st. dr hab. Jacek Legieć prof. UJK jlegiec@ujk.edu.pl
Filologia angielska I r. I st. mgr Marta Kwaśniewska  
II r. I st. dr Anna Musiał  
III r. I st. mgr Marta Chmielewska  
I r. I st. niestacj. dr Anna Słoń  
II r. I st. niestacj. dr Anna Szczepanek-Guz  
III r. I st. niestacj. dr Oskar Gawlik  
I r. II st. dr Jacek Szajewski  
II r. II st. dr Monika Łodej  
I r. II st. niestacj. dr Jacek Szajewski  
II r. II st.  niestacj. dr Anna Szczepanek-Guz  
Filologia germańska I r. I st. mgr Ralph Arzt  
II r. I st. mgr Ewa Dziewięcka  
III r. I st. dr Beata Domagała  
II r. II st. dr Donata Wójcik  
Lingwistyka stosowana I r. I st. mgr Alicja Lewicka  
II r. I st. dr Oskar Gawlik  
III r. I st. dr Ewa Piotrowska-Oberda  
I r. II st. mgr Michał Robak  
II r. II st. dr Ewa Piotrowska-Oberda  
Skip to content