Opiekunowie lat

 

Kierunek studiów, stopień, rok studiów Imię i nazwisko opiekuna roku adres email
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I r. I st. mgr Weronika Sałek weronika.salek@ujk.edu.pl
II r. I st. mgr Michał Jas michal.jas@ujk.edu.pl
III r. I st. mgr Natalia Walkowiak natalia.walkowiak@ujk.edu.pl
I r. II st. dr Przemysław Ciszek przemyslaw.ciszek@ujk.edu.pl
II r. II st. dr hab. Aleksandra Lubczyńska prof. UJK aleksandra.lubczynska@ujk.edu.pl
Filologia polska I r. I st. dr Monika Bator monika.bator@ujk.edu.pl
II r. I st. dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK anna.wzorek@ujk.edu.pl
III r. I st. dr Katarzyna Ostrowska katarzyna.ostrowska@ujk.edu.pl
I r. II st. dr hab. Stanisław cygan, prof. UJK stanislaw.cygan@ujk.edu.pl
II r. II st. dr hab. Iwona Mityk, prof. UJK iwona.mityk@ujk.edu.pl
Logopedia ogólna I r. dr Agnieszka Rosińska-Mamej agnieszka.rosinska-mamej@ujk.edu.pl
II r. dr Magdalena Płusa magdalena.plusa@ujk.edu.pl
III r. dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK joanna.senderska@ujk.edu.pl
I r. II st. dr hab. Ewa Boksa ewa.boksa@ujk.edu.pl
Historia I r. I st. dr hab. Jacek Legieć prof. UJK jlegiec@ujk.edu.pl
II r. I st. dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk prof. UJK   amlynarczyk@ujk.edu.pl
III r. I st. dr Dominika Brudzy dburdzy@ujk.edu.pl
I r. II st. dr hab. Katarzyna Justyniarska-Chojak kajus@ujk.edu.pl
Filologia angielska I r. I st. mgr Paulina Ołownia          paulina.ołownia@ujk.edu.pl
II r. I st. mgr Marta Kwaśniewska    marta.kwasniewska@ujk.edu.pl
III r. I st. dr Anna Musiał                   anna.musial@ujk.edu.pl
I r. I st. niestacj. dr Paulina Pietras            paulina.pietras@ujk.edu.pl
II r. I st. niestacj. dr Anna Słoń anna.slon@ujk.edu.pl
III r. I st. niestacj. dr Anna Szczepanek-Guz anna.szczepanek@ujk.edu.pl
I r. II st. dr Monika Łodej monika.lodej@ujk.edu.pl
II r. II st. dr Jacek Szajewski jacek.szajewski@ujk.edu.pl
II r. II st.  niestacj. dr Jacek Szajewski jacek.szajewski@ujk.edu.pl
Filologia germańska II r. I st. mgr Ralph Arzt  
III r. I st. mgr Ewa Dziewięcka  
Lingwistyka stosowana I r. I st. dr Jan Hajduk     jan.hajduk@ujk.edu.pl
II r. I st. dr Agnieszka Majcher    agnieszka.majcher@ujk.edu.pl
III r. I st. dr Oskar Gawlik oskar.gawlik@ujk.edu.pl
I r. II st. dr Donata Wójcik            donata.wojcik@ujk.edu.pl
II r. II st. mgr Michał Robak          michal.robak@ujk.edu.pl
Skip to content