Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 na Wydziale Humanistycznym – Transmisja na żywo

Czytaj więcej

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Humanistycznym

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Prof. dr hab. Beata Wojciechowska zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Uroczystość odbędzie się…

Czytaj więcej

Rekrutacja do Programu Erasmus+

Drodzy Studenci i Doktoranci! Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej UJK rozpoczyna  rekrutację do Programu Erasmus+ na studia i praktyki w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 listopada 2022…

Czytaj więcej

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Humanistycznym

Dziekan Wydziału Humanistycznego zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Uroczystość odbędzie się 5 października 2021 roku o godzinie 10 w sali nr…

Czytaj więcej

Konkurs “Otwarte drzwi” dla absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich a także kół naukowych

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich, a także koła naukowe do nadsyłania prac i projektów na konkurs „Otwarte drzwi”. Celem konkursu jest zwiększenie…

Czytaj więcej

Zapomoga z tytułu epidemii

Informujemy o możliwości przyznania zapomogi dla studentów i doktorantów w przypadku utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców w związku z wprowadzonym stanem…

Czytaj więcej

Granty Rektora dla studentów i doktorantów

Informujemy, że ukazało się Zarządzenie nr 38/2020 Rektora UJK w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad finansowania działalności naukowej ze środków finansowych Uczelni. Nowością jest to, że o takie środki mogą ubiegać się także…

Czytaj więcej

Wykład “Polonistyka na Uniwersytecie Lwowskim: zarys dziejów i najnowsze osiągnięcia”

Serdecznie zapraszamy Pracowników i Studentów Wydziału Humanistycznego na wykład Prof. Ałły Krawczuk zatytułowany “Polonistyka na Uniwersytecie Lwowskim: zarys dziejów i najnowsze osiągnięcia”. Wykład odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o…

Czytaj więcej

Studenci, którzy złożyli wnioski o stypendium socjalne i stypendium rektora dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/2020

Dziekanat Wydziału Humanistycznego informuje, iż decyzje dotyczące przyznania w/w stypendium będą do odbioru  w pok. nr 42  od 12 do 15 listopada 2019 roku. Odebranie decyzji w w/w terminie jest…

Czytaj więcej

Zmiana dyżurów Dziekana Wydziału Humanistycznego

We wrześniu dyżury Dziekana Wydziału Humanistycznego dr hab. Janusza Detki prof. UJK odbywać się będą w dniach: 17.09.2019 r. (wtorek) – godz. 10.00 – 12.00 24.09.2019 r. (wtorek) – godz. 10.00…

Czytaj więcej
Skip to content