• Zapomoga z tytułu epidemii

  Informujemy o możliwości przyznania zapomogi dla studentów i doktorantów w przypadku utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców w związku z wprowadzonym stanem…

  Zobacz więcej
 • Granty Rektora dla studentów i doktorantów

  Informujemy, że ukazało się Zarządzenie nr 38/2020 Rektora UJK w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad finansowania działalności naukowej ze środków finansowych Uczelni. Nowością jest to, że o takie środki mogą ubiegać się także…

  Zobacz więcej
 • “By nie zapomnieć – ludzie nauki, kultury i sztuki Kielc” rozmowa z prof. Januszem Detką

  Zapraszamy do wysłuchania nagrania rozmowy z Dziekanem Wydziału Humanistycznego prof. Januszem Detką w ramach projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pod tytułem “By nie zapomnieć – ludzie nauki, kultury i sztuki Kielc”….

  Zobacz więcej
 • Historyczne zmagania

  W eliminacjach okręgowych wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego i południowej części województwa mazowieckiego. Przez trzy godziny pisali na jeden z sześciu zaproponowanych tematów. Wśród proponowanych zadań było…

  Zobacz więcej
 • Otwarcie nowej siedziby Wydziału Humanistycznego

  W dniu 9 października 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydział Humanistyczny UJK. Tym samym zakończyła się 50-letnia wędrówka wydziału. W nowym gmachu swoją siedzibę obok Instytutów Historii, Literaturoznawstwa…

  Zobacz więcej

Aktualności

 • 07.04.2020

  Q&A na temat bieżącej sytuacji i organizacji zajęć w okresie pandemii.

  We środę na kanale YouTube  Uniwersyteckiego Centrum Mediów http://www.youtube.com/c/UCMUJK  o godz. 11.00 Rektor UJK prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Prorektorzy: dr hab. prof. UJK Monika Szpringer, prof. dr hab….

  czytaj więcej
 • 25.03.2020

  Komunikat Dziekana ws. kształcenia zdalnego

  KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W SPRAWIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO Zgodnie  z Zarządzeniem Rektora nr 68/2020 dotyczącym zmian w organizacji zajęć dydaktycznych na tryb zdalny, na Wydziale Humanistycznym osobami odpowiedzialnymi  za kształcenie…

  czytaj więcej
 • 7 kwietnia 2020

  Q&A na temat bieżącej sytuacji i organizacji zajęć w okresie pandemii.

  We środę na kanale YouTube  Uniwersyteckiego Centrum Mediów http://www.youtube.com/c/UCMUJK  o godz. 11.00 Rektor UJK prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Prorektorzy: dr hab. prof. UJK Monika Szpringer, prof. dr hab….

  czytaj więcej
 • 6 kwietnia 2020

  Nie będzie Dni Jakości Kształcenia w kwietniu 2020 r.

  W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z…

  czytaj więcej
 • 2 kwietnia 2020

  Zapomoga z tytułu epidemii

  Informujemy o możliwości przyznania zapomogi dla studentów i doktorantów w przypadku utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców w związku z wprowadzonym stanem…

  czytaj więcej
 • 1 kwietnia 2020

  Zmiany w rekrutacji na staże dla studentów

  Rusza II etap rekrutacji na płatne staże wakacyjne dla studentów. Będzie trwał do 10 kwietnia. Obejmuje studentów 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia. Do udziału w programach…

  czytaj więcej
 • 31 marca 2020

  Kontakt z prodziekanem ds. kształcenia

  Szanowni Państwo, kontakt z prodziekanem ds. kształcenia możliwy jest codziennie za pośrednictwem maila:  oraz za pomocą aplikacji MS Teams.

  czytaj więcej
 • 31 marca 2020

  Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało rekomendacje w związku z okolicznościami nadzwyczajnego zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Rekomendacje dotyczą wszystkich zajęć ujętych w programie i planie studiów,…

  czytaj więcej
 • 26 marca 2020

  Instrukcje pakietu Office 365 wspomagającego pracę zdalną

  Wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe dostępne są na oficialnej stronie Microsoft Office 365 pod adresem: https://support.office.com/pl-PL/office-training-center Dodatkowo Wydział Pedagogiki i Psychologii udostępnił poniższe materiały: Instrukcja instalacji pakietu Office365 wspomagającego pracę zdalną…

  czytaj więcej
 • 25 marca 2020

  Komunikat Dziekana ws. kształcenia zdalnego

  KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W SPRAWIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO Zgodnie  z Zarządzeniem Rektora nr 68/2020 dotyczącym zmian w organizacji zajęć dydaktycznych na tryb zdalny, na Wydziale Humanistycznym osobami odpowiedzialnymi  za kształcenie…

  czytaj więcej
 • 24 marca 2020

  Usługa Microsoft Office365

  Z dniem 19 marca Uniwersytet Jana Kochanowskiego dbając o zabezpieczenie ciągłości procesów dydaktycznych naukowych i administracyjnych udostępnia wszystkim pracownikom oraz studentom Uniwersytetu usługę Microsoft Office 356 w pełnym zakresie pakietu…

  czytaj więcej
 • 23 marca 2020

  Przedłużenie terminu zaliczenia sesji poprawkowej

  Szanowni Państwo, Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, wszystkie pozytywne decyzje dotyczące przedłużenia sesji poprawkowej do 30.03.2020 roku, ulegają prolongacie. Ostateczny termin przedłużenia upłynie po 14 dniach  od…

  czytaj więcej