Logopedia ogólna

LOGOPEDIA OGÓLNA – BY JĘZYK GIĘTKI POWIEDZIAŁ WSZYSTKO, CO POMYŚLI GŁOWA

Logopedia ogólna I stopnia

JEŻELI:

 • Twoje zainteresowania obejmują zagadnienia z dziedziny nauk humanistycznych (językoznawstwo), medycznych, pedagogicznych, psychologicznych;
 • chcesz zdobyć konkretne uprawnienia zawodowe umożliwiające pracę w charakterze nauczyciela logopedy lub/i logopedy w placówkach podlegających służbie zdrowia, a może zamierzasz w przyszłości otworzyć swój własny gabinet logopedyczny;
 • interesuje Cię proces nabywania mowy, kształtowania komunikacji międzyludzkiej, chcesz wiedzieć, w jaki sposób powstają wady wymowy i jak można je usunąć;
 • należysz do osób empatycznych, komunikatywnych, lubisz kontakt z ludźmi bez względu na ograniczenia wiekowe (logopeda to ktoś, kto pracuje z dziećmi, ale też współpracuje z osobami dorosłymi), a pomaganie innym daje Ci wiele satysfakcji;
 • lubisz poszerzać swoje kompetencje i chętnie dążysz do zdobywania dodatkowych kwalifikacji (zawód logopedy daje możliwość zdobycia kolejnych specjalizacji i rozwijania swoich umiejętności).

PRZYJDŹ DO NAS I STUDIUJ LOGOPEDIĘ OGÓLNĄ!

Logopeda to osoba, która zajmuje się zaburzeniami komunikacji językowej, wadami wymowy oraz sposobami ich usuwania. Podejmuje również działania profilaktyczne, mające na celu stymulację prawidłowego rozwoju kompetencji językowej. Pracuje więc z dziećmi, ale pomaga też osobom dorosłym. Spektrum aktywności diagnostyczno-terapeutycznej logopedy jest bardzo szerokie – od doskonalenia technik prawidłowej artykulacji i odpowiedniej dykcji, np. z osobami, które zawodowo pracują głosem (aktorzy, dziennikarze, politycy), przez usuwanie różnego rodzaju wad wymowy, po specjalistyczną pomoc logopedyczną osobom z zaburzeniami neurologicznymi (np. zaburzeniami ze spektrum autyzmu) czy upośledzeniem umysłowym. W związku z tym ukończenie studiów na kierunku logopedia ogólna i zdobycie kwalifikacji zawodowych umożliwia podjęcie pracy w wielu ośrodkach – jako nauczyciel logopeda w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze) lub/i logopeda w placówkach służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji, ale też w ośrodkach kultury czy świetlicach środowiskowych.

Absolwent kierunku logopedia ogólna:

 • ma wiedzę z zakresu logopedii, lingwistyki, psychologii, pedagogiki i medycyny dającą podstawy do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy w placówkach oświatowych.

Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

  • poradnictwa ogólnego obejmującego diagnozę i terapię zaburzeń mowy (oraz komunikacji) w placówkach oświatowych;
   projektowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy i komunikacji językowej;
  • podejmowania współpracy z członkami środowiska ucznia w celu wspierania jego rozwoju i zaspokajania szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego;
  • współpracy z psychologami, pedagogami, lekarzami w celu konsultowania diagnozy i terapii zaburzeń mowy oraz do wspierania działań profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego placówek oświatowych.

Absolwent studiów I stopnia, kontynuując naukę na studiach II stopnia, uzyska pełne kompetencje terapeutyczne, umożliwiające zatrudnienie w poradniach logopedycznych i innych, placówkach ochrony zdrowia oraz możliwość prowadzenie własnego gabinetu logopedycznego.

Studia II stopnia na kierunku logopedia ogólna uruchomimy już od 10.2022 – nasi absolwenci będą więc mogli kontynuować naukę na macierzystej uczelni.

Skip to content