Rada Wydziału

Członkowie Rady Wydziału

 1. Prof. dr hab. Beata Wojciechowska
 2. Dr hab. Sylwia Konarska – Zimnicka prof. UJK
 3. Dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK
 4. Dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK
 5. Dr hab. Jerzy Gapys prof. UJK
 6. Dr hab. Olga Dąbrowska – Cendrowska prof. UJK
 7. Dr hab. Lucyna Kostuch prof. UJK
 8. Prof. dr hab. Grażyna Legutko
 9. Dr hab. Anna Wileczek prof. UJK
 10. Dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK
 11. Dr hab. Beata Utkowska prof. UJK
 12. Dr Anna Szczepanek-Guz
 13. Dr Jan Hajduk
 14. Dr hab. Mariusz Nowak prof. UJK
 15. Dr hab. Jolanta Kępa – Mętrak prof. UJK
 16. Dr Łukasz Furtak
 17. Prof. dr hab. Piotr Zbróg
 18. Dr hab. Martyna Król – Kumor prof. UJK
 19. Dr hab. Joanna Nowakowska – Ozdoba prof. UJK
 20. Dr hab. Zbigniew Trzaskowski prof. UJK
 21. Dr hab. Kamila Turewicz prof. UJK
 22. Dr Sylwester Łodej
 23. Prof. dr hab. Stanisław Wiech
 24. Prof. dr hab. Marek Przeniosło
 25. Dr hab. Jacek Pielas prof. UJK
 26. Dr hab. Janusz Budziński prof. UJK
 27. Dr hab. Jacek Bonarek prof. UJK
 28. Prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
 29. Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk – Kowalczyk
 30. Dr hab. Szymon Orzechowski prof. UJK
 31. Dr Tomasz Chrząstek
 32. Dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK
 33. Mgr Magdalena Krupa
 34. Mgr Wioletta Lisowska
 35. Klaudia Strojwąs
Skip to content