Rada Wydziału

Członkowie Rady Wydziału

 1. Prof. dr hab. Beata Wojciechowska
 2. Dr hab. Sylwia Konarska – Zimnicka prof. UJK
 3. Dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK
 4. Dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK
 5. Dr hab. Jerzy Gapys prof. UJK
 6. Dr hab. Olga Dąbrowska – Cendrowska prof. UJK
 7. Dr hab. Lucyna Kostuch prof. UJK
 8. Prof. dr hab. Grażyna Legutko
 9. Dr hab. Anna Wileczek prof. UJK
 10. Dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK
 11. Dr Jan Hajduk   
 12. Dr hab. Mariusz Nowak prof. UJK
 13. Dr hab. Jolanta Kępa – Mętrak prof. UJK             
 14. Dr Anna Bąk – Średnicka
 15. Dr Ewa Wiśniewska
 16. Prof. dr hab. Piotr Zbróg
 17. Dr hab. Martyna Król – Kumor prof. UJK
 18. Dr hab. Joanna Nowakowska – Ozdoba prof. UJK
 19. Dr hab. Zbigniew Trzaskowski prof. UJK
 20. Dr hab. Katarzyna Szmigiero prof. UJK
 21. Prof. dr hab. Stanisław Wiech
 22. Prof. dr hab. Marek Przeniosło
 23. Dr hab. Jacek Pielas prof. UJK
 24. Dr hab. Janusz Budzyński prof. UJK
 25. Prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
 26. Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk – Kowalczyk
 27. Dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK
 28. Prof. dr hab. Waldemar Kowalski
 29. Dr Tomasz Chrząstek
 30. Dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK
 31. Mgr Magdalena Krupa 
 32. Mgr Wioletta Lisowska
 33. Aleksandra Zebrzowska
Skip to content