Wydział Humanistyczny

Kontakt

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
prodziekan ds. studenckich

czwartek: 10.00 – 12.00

e-mail: lp.ud1563538416e.kju1563538416@hwku1563538416andor1563538416p1563538416

 

dr Anna Kądziela (urlop macierzyński)
starszy referent administracyjny
– obsługa administracyjna Dziekanatu

Dziekanat, pokój nr 31
pn.-pt.: 8.00 – 15.00

e-mail: lp.ud1563538416e.kju1563538416@alei1563538416zdak.1563538416anna1563538416
tel.: 41 349 69 90

 

mgr Agata Michalska

Dziekanat, pokój nr 33

e-mail: lp.ud1563538416e.kju1563538416@aksl1563538416ahcim1563538416.atag1563538416a1563538416
tel.: 41 349 71 13

 

dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Historii

Instytut Historii UJK

e-mail: lp.ud1563538416e.kju1563538416@oilk1563538416

 

dr hab. Joanna Senderska prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Językoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul.Świętokrzyska 15G, pok. C 118

czwartek: 16.45-18.15

e-mail: lp.ud1563538416e.kju1563538416@aksr1563538416ednes1563538416j1563538416

 

dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Literaturoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15G, pok. C 421

czwartek: 18.15 – 19.45

e-mail: lp.ud1563538416e.kju1563538416@oktu1563538416gel.a1563538416nyzar1563538416g1563538416

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1563538416e.kju1563538416@muhw1563538416
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98