Wydział Humanistyczny

Kontakt

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
prodziekan ds. studenckich

czwartek: 10.00 – 12.00

e-mail: lp.ud1545153014e.kju1545153014@hwku1545153014andor1545153014p1545153014

 

dr Anna Kądziela (urlop macierzyński)
starszy referent administracyjny
– obsługa administracyjna Dziekanatu

Dziekanat, pokój nr 31
pn.-pt.: 8.00 – 15.00

e-mail: lp.ud1545153014e.kju1545153014@alei1545153014zdak.1545153014anna1545153014
tel.: 41 349 69 90

 

mgr Agata Michalska

Dziekanat, pokój nr 33

e-mail: lp.ud1545153014e.kju1545153014@aksl1545153014ahcim1545153014.atag1545153014a1545153014
tel.: 41 349 71 13

 

dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Historii

Instytut Historii UJK

e-mail: lp.ud1545153014e.kju1545153014@oilk1545153014

 

dr hab. Joanna Senderska prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Językoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul.Świętokrzyska 15G, pok. C 118

środa: 15.00 – 16.30

e-mail: lp.ud1545153014e.kju1545153014@aksr1545153014ednes1545153014j1545153014

 

dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Literaturoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15G, pok. C 421

czwartek: 18.15 – 19.45

e-mail: lp.ud1545153014e.kju1545153014@oktu1545153014gel.a1545153014nyzar1545153014g1545153014

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1545153014e.kju1545153014@muhw1545153014
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98