Wydział Humanistyczny

Kontakt

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
prodziekan ds. studenckich

czwartek: 10.00 – 12.00

e-mail: lp.ud1568593186e.kju1568593186@hwku1568593186andor1568593186p1568593186

 

dr Anna Kądziela (urlop macierzyński)
starszy referent administracyjny
– obsługa administracyjna Dziekanatu

Dziekanat, pokój nr 31
pn.-pt.: 8.00 – 15.00

e-mail: lp.ud1568593186e.kju1568593186@alei1568593186zdak.1568593186anna1568593186
tel.: 41 349 69 90

 

mgr Agata Michalska

Dziekanat, pokój nr 33

e-mail: lp.ud1568593186e.kju1568593186@aksl1568593186ahcim1568593186.atag1568593186a1568593186
tel.: 41 349 71 13

 

dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Historii

Instytut Historii UJK

e-mail: lp.ud1568593186e.kju1568593186@oilk1568593186

 

dr hab. Joanna Senderska prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Językoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul.Świętokrzyska 15G, pok. C 118

czwartek: 16.45-18.15

e-mail: lp.ud1568593186e.kju1568593186@aksr1568593186ednes1568593186j1568593186

 

dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Literaturoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15G, pok. C 421

czwartek: 18.15 – 19.45

e-mail: lp.ud1568593186e.kju1568593186@oktu1568593186gel.a1568593186nyzar1568593186g1568593186

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1568593186e.kju1568593186@muhw1568593186
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98