Wydział Humanistyczny

Kontakt

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
prodziekan ds. studenckich

czwartek: 10.00 – 12.00

e-mail: lp.ud1558746422e.kju1558746422@hwku1558746422andor1558746422p1558746422

 

dr Anna Kądziela (urlop macierzyński)
starszy referent administracyjny
– obsługa administracyjna Dziekanatu

Dziekanat, pokój nr 31
pn.-pt.: 8.00 – 15.00

e-mail: lp.ud1558746422e.kju1558746422@alei1558746422zdak.1558746422anna1558746422
tel.: 41 349 69 90

 

mgr Agata Michalska

Dziekanat, pokój nr 33

e-mail: lp.ud1558746422e.kju1558746422@aksl1558746422ahcim1558746422.atag1558746422a1558746422
tel.: 41 349 71 13

 

dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Historii

Instytut Historii UJK

e-mail: lp.ud1558746422e.kju1558746422@oilk1558746422

 

dr hab. Joanna Senderska prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Językoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul.Świętokrzyska 15G, pok. C 118

czwartek: 16.45-18.15

e-mail: lp.ud1558746422e.kju1558746422@aksr1558746422ednes1558746422j1558746422

 

dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Literaturoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15G, pok. C 421

czwartek: 18.15 – 19.45

e-mail: lp.ud1558746422e.kju1558746422@oktu1558746422gel.a1558746422nyzar1558746422g1558746422

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1558746422e.kju1558746422@muhw1558746422
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98