Wydział Humanistyczny

Kontakt

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
prodziekan ds. studenckich

czwartek: 10.00 – 12.00

e-mail: lp.ud1539668824e.kju1539668824@hwku1539668824andor1539668824p1539668824

 

dr Anna Kądziela (urlop macierzyński)
starszy referent administracyjny
– obsługa administracyjna Dziekanatu

Dziekanat, pokój nr 31
pn.-pt.: 8.00 – 15.00

e-mail: lp.ud1539668824e.kju1539668824@alei1539668824zdak.1539668824anna1539668824
tel.: 41 349 69 90

 

mgr Agata Michalska

Dziekanat, pokój nr 33

e-mail: lp.ud1539668824e.kju1539668824@aksl1539668824ahcim1539668824.atag1539668824a1539668824
tel.: 41 349 71 13

 

dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Historii

Instytut Historii UJK

e-mail: lp.ud1539668824e.kju1539668824@oilk1539668824

 

dr hab. Joanna Senderska prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Językoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul.Świętokrzyska 15G, pok. C 118

środa: 15.00 – 16.30

e-mail: lp.ud1539668824e.kju1539668824@aksr1539668824ednes1539668824j1539668824

 

dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK
kierownik studiów doktoranckich w zakresie Literaturoznawstwa

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15G, pok. C 421

czwartek: 18.15 – 19.45

e-mail: lp.ud1539668824e.kju1539668824@oktu1539668824gel.a1539668824nyzar1539668824g1539668824

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1539668824e.kju1539668824@muhw1539668824
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98