Banner zatytułowany Myśl nieszablonowo studiuj kierunki humanistyczne

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Humanistycznego od 1 czerwca do 6 lipca w godz. 9.00-14.30 mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl i pod nr telefonu 349 7148, 349 6806, 349 7142. 

 

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ WH na studia 2021/2022

CZERWIEC

1-30 czerwca godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów   349–71–48   349–68–06    349–71–42; soboty – nieczynne

 LIPIEC

1-9 lipca godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów   349–71–48   349–68–06    349–71–42; soboty – nieczynne

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW: SALA NR 65

LIPIEC

10-31 lipca: Od poniedziałku do piątku godzinach 9.00-15.00

soboty w godzinach 10.00-14.00

SIERPIEŃ

1-31 sierpnia godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów   349–71–48   349–68–06    349–71–42; soboty – nieczynne

WRZESIEŃ

1-13 września godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów   349–71–48   349–68–06    349–71–42; soboty – nieczynne

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW: SALA NR 65

WRZESIEŃ

14-30 września:  Od poniedziałku do piątku godzinach 9.00-15.00

soboty w godzinach 10.00-14.00

 

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia 2021/2022

I. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

I NABÓR
Lp. Etapy postępowania rekrutacyjnego Terminy
1. Rozpoczęcie rejestracji 1 czerwca 2021 r.
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 7 lipca 2021 r.
3. Egzaminy wstępne 8 lipca 2021 r.
4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez komisje rekrutacyjne 9 lipca 2021 r.
5. Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia 10-15 lipca 2021 r.
6. Kolejne terminy przyjmowania kompletu wymaganych dokumentów na studia – z listy rezerwowej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc 16-26 lipca 2021 r.
1-30 września 2021 r.
II NABÓR
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc
Lp. Etapy postępowania rekrutacyjnego Terminy
1. Rozpoczęcie rejestracji 27 lipca 2021 r.
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 15 września 2021 r.
3. Egzaminy wstępne 16 września 2021 r.
4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez komisje rekrutacyjne 17 września 2021 r.
5. Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia 18-24 września 2021 r.

II. STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

I NABÓR
Lp. Etapy postępowania rekrutacyjnego Terminy
1. Rozpoczęcie rejestracji 1 czerwca 2021 r.
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 21 lipca 2021 r.
3. Egzaminy wstępne 22 lipca 2021 r.
4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez komisje rekrutacyjne 23 lipca 2021 r.
5. Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia 24-27 lipca 2021 r.
6. Kolejne terminy przyjmowania kompletu wymaganych dokumentów na studia – z listy rezerwowej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc 28-31 lipca 2021 r.
1-30 września 2021 r.
II NABÓR
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc
Lp. Etapy postępowania rekrutacyjnego Terminy
1. Rozpoczęcie rejestracji 27 lipca 2021 r.
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 22 września 2021 r.
3. Egzaminy wstępne 23 września 2021 r.
4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez komisje rekrutacyjne 24 września 2021 r.
5. Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia 25-30 września 2021 r.

III. STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Lp. Etapy postępowania rekrutacyjnego Terminy
1. Rozpoczęcie rejestracji 28 lipca 2021 r.
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 22 września 2021 r.
3. Egzaminy wstępne 23 września 2021 r.
4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez komisje rekrutacyjne 24 września 2021 r.
5. Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia 25-30 września 2021 r.
Skip to content