Nauka i badania

I. Aktualne informacje o programach, konkursach i zasadach finansowania badań naukowych

II. Rada Młodych Naukowców

organ pomocniczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – www.rmn.org.pl

III. Przewodnik po stypendiach i grantach

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało aktualny Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców przed i po doktoracie. Zachęcamy wszystkich doktorantów do zapoznania się z informacjami na ten temat  – pobierz przewodnik.

IV. Aktualne informacje o konkursach naukowych

Dział Nauki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – www.ujk.edu.pl/dn

Skip to content