Stypendia

 

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów
za miesiąc październik, listopad 2023 r.

Wydział Listopad 2023 r.
Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich Przelew stypendiów
w dniu
Wydział Sztuki 15 17
Wydział Humanistyczny 16 20
Filia w Sandomierzu 17 21
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 21 23
Wydział Pedagogiki i Psychologii 22 24
Collegium Medicum 24 28
Wydział Prawa i Nauk Społecznych 27 29

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów
za miesiąc grudzień 2023 r.

Wydział Grudzień 2023 r.
Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich Przelew stypendiów
w dniu
Wydział Sztuki 4 7
Wydział Humanistyczny 6 11
Filia w Sandomierzu 8 13
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 11 15
Wydział Pedagogiki i Psychologii 12 18
Collegium Medicum 14 20
Wydział Prawa i Nauk Społecznych 18 22

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 wypłacane jest od października 2023 roku do lutego 2024 roku:

pierwsze stypendium socjalne wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2023 r

Stypendium socjalne

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego
0,00 – 300,00 1250 zł
300,01 – 600,00 1150 zł
600,01 – 860,00 1050 zł
860,01 – 1090,00 950 zł
1090,01 – 1294,40 850 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 300 zł.

 

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 21.09.2023, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2022 r. – 5549 .

Stypendium rektora

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Stypendium rektora w roku akademickim 2023/2024 wypłacane jest od października 2023 roku do czerwca 2024 roku:

pierwsze stypendium rektora wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2023 r.

Stypendium rektora dla studentów:

liczba punktów rodzaj stypendium Kwota stypendium
10 i powyżej I stopień 1 200,00 zł
4 – 9 pkt. II stopień 1 100,00 zł
1 – 3 pkt. III stopień 1000,00 zł

Stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistą o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1000 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych wypłacane są od października 2023 roku do czerwca 2024 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2023 r.)

za znaczny stopień niepełnosprawności            650 zł
za umiarkowany stopień niepełnosprawności   600 zł
za lekki stopień niepełnosprawności                 550 zł

Zapomoga

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2023 roku do czerwca 2024 roku.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

W roku akademickim 2023/2024 minimalna wysokość zapomogi 600 zł, maksymalna 1700 zł.

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 15 września 2023 roku.

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

Skip to content