Kontakt

Dziekanat Wydziału Humanistycznego

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

 

Kierownik dziekanatu

mgr Magdalena Krupa

 magdalena.krupa@ujk.edu.pl
 whum@ujk.edu.pl
 41 349-69-98
pok. 22

 

Obsługa studentów studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych/ kierunku

Filologia angielska, Filologia germańska

mgr Joanna Jedynak

joanna.jedynak@ujk.edu.pl
41 349-71-04
pok. 32

Filologia polska, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Logopedia ogólna, Studia doktoranckie, Lingwistyka

mgr Agata Michalska

agata.michalska@ujk.edu.pl
41 349-71-13
pok. 33

Historia, studia podyplomowe

mgr Wioletta Lisowska

wioletta.lisowska@ujk.edu.pl
41 349-71-06
pok. 22

Sekcja Nauki

dr Anna Kądziela

anna.kadziela@ujk.edu.pl
41 349-69-90
pok. 31

mgr Jolanta Cedro

e-mail: jolanta.cedro@ujk.edu.pl
41 349-71-10
pok. 41

Sekcja Finansów i Projektów

Sprawy finansowe

mgr Agata Kot

41 349-71-03
agatakot@ujk.edu.pl
pok. 42

Stypendia

mgr Małgorzata Wesołowska

41 349-71-02
mwesolowska@ujk.edu.pl
pok. 42

 

Sekcja Obsługi Dydaktyki

Układanie rozkładów zajęć/sale dydaktyczne
studia.wh@ujk.edu.pl

 

Filogia angielska

mgr Justyna Raczyńska

41 349-6801
justyna.raczynska@ujk.edu.pl
pok. 125

Filologia germańska, Historia, Lingwistyka stosowana

mgr Agnieszka Wiśniewska

41 349-7131
agnieszka.wisniewska@ujk.edu.pl
pok. 125

Filologia Polska, Logopedia ogólna, Studia podyplomowe

mgr Katarzyna Szydłowska

41 349-71-24
katarzyna.szydlowska@ujk.edu.pl
pok. 126

Dziennikarstwo, Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

mgr Justyna Szczygielska-Brzoza

41 349-71-30
justyna.szczygielska-brzoza@ujk.edu.pl
pok. 126

 

Sekcja Utrzymania Teleinformatycznej Infrastruktury Wydziałów

Dziekanat, Studium Języków Obcych, Uniwersyteckie Centrum Sportu

mgr inż. Marcin Sadowski

41 349-71-93
marcin.sadowski@ujk.edu.pl
pok. 28

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

mgr Grzegorz Krukowski

41 349-68-06
grzegorz.krukowski@ujk.edu.pl
pok. 124

Instytut Historii, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

mgr Jakub Chałupczak

41 349-71-48
jakub.chalupczak@ujk.edu.pl
pok. 124

Skip to content