Wydział Humanistyczny

03-10-2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Sylwii Gawłowskiej

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 9.10.2018 r. o godz. 12:00 w Centrum Języków Obcych, przy ulicy Świętokrzyskiej 21 D, w sali 116 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Sylwii Gawłowskiej

Temat rozprawy:

W kręgu polskiej piosenki autorskiej – twórczość Grzegorza Ciechowskiego

 

Promotor:

  • Dr hab. Janusz Detka prof. UJK  – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Promotor pomocniczy: dr hab. Krzysztof Gajda – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci:               

  • Prof. dr hab. Izolda Kiec  – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • Dr hab. Paweł Tański  – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie:

http://www.ujk.edu.pl/whum/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/literaturoznawstwo/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1558749833e.kju1558749833@muhw1558749833
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98