Wydział Humanistyczny

03-12-2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Huberta Kiełczewskiego

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 13.12.2018 r. o godz. 14:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Świętokrzyskiej 15, w auli B2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Huberta Kiełczewskiego

Temat rozprawy:

Działalność polityczno-wychowawcza w Garnizonie Kielce w latach 1945-1975

Promotor:

  • Dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor pomocniczy:

  • Dr Tadeusz Banaszek

Recenzenci:

  • Dr hab. Grzegorz Ciechanowski – Uniwersytet Szczeciński
  • Dr hab. Witold Jarno – Uniwersytet Łódzki

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie:
https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/historia/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1558749746e.kju1558749746@muhw1558749746
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98