Wydział Humanistyczny

31-01-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Beaty Żelazny

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 7.02.2019 r. o godz. 14:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Świętokrzyskiej 15, w auli B2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Beaty Żelazny

Temat rozprawy:

Polska i Polacy w prasie sowieckiej w latach 1941-1945

Promotor:

  • Prof. dr hab. Marek Przeniosło – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Dr hab. Mirosław Filipowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Dr hab. Sebastian Piątkowski – IPN Radom

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UjK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie: https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/historia/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1558750290e.kju1558750290@muhw1558750290
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98