Wydział Humanistyczny

31-01-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Eweliny Wanke

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 6.02.2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Świętokrzyskiej 15, w auli B2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Eweliny Wanke

Temat rozprawy:

Książę Ferdynand Radziwiłł (1834-1926). Życie i działalność

Promotor:

  • Prof. dr hab. Jerzy Szczepański – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Stefan Kowal – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dr hab. Sławomir Górzyński – Uniwersytet Opolski

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie: https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/historia/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1558746388e.kju1558746388@muhw1558746388
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98