Wydział Humanistyczny

04-01-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Kamili Cybulskiej

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 9.01.2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Świętokrzyskiej 15, w auli B2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Kamili Cybulskiej

Temat rozprawy:

W walce o niepodległość i prawa kobiet. Zofia Moraczewska (1873 – 1958) – życie i działalność

Promotor:

  • Dr hab. Jerzy Pająk prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja – Uniwersytet Wrocławski
  • Dr hab. Katarzyna Sierakowska – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie:

https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/historia/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1558746814e.kju1558746814@muhw1558746814
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98