Okładka książki

Almanach Historyczny, t. 21

Okładka książki„Almanach Historyczny”, t. 21, red. Jacek Legieć, Sylwia Konarska-Zimnicka, 2019, s. 396, format B5, ISSN 1642-4530, cena 54,00 zł

Spis treści

ARTYKUŁY

11 Sławomir Jędraszek (GDAŃSK), Wykorzystywanie terakot ptolemejskich w badaniach nad religijną polityką Lagidów. Wybrane przykłady

43 Piotr Kominek (KIELCE), Symbolika sakramentu Eucharystii w nauce katolickiej i protestanckiej w XVI wieku

55 Дмитрий Федосов (Москва), Об одной ветви Гриневичей герба Przyjaciel.

Родословный очерк

101 Aleksandra Zawadzka (BILCZA), Lincze w Teksasie pod koniec XIX i na początku XX wieku

121 Елена Кравцова (КУРСК), Кржиштоф Скупенски (ЛЮБЛИН), Особенности функционирования центральных финансовых органов Российской империи в XIX столетии

133 Maciej K. Cichoń (KIELCE), Kolejowa służba medyczna Królestwa Polskiego na przykładzie kolei dęblińsko-dąbrowskiej w latach 1885–1914

169 Michał Patryk Sadłowski (WARSZAWA), Analiza wybranych aspektów prawno–organizacyjnego funkcjonowania armii rosyjskiej w 1917 roku

185 Henryka Ilgiewicz (WILNO), Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939)

235 Marek Przeniosło (KIELCE), Michał Arabski (KIELCE), Major Roman Kurkiewicz – członek grupy „dywersyjno-szpiegowskiej” w polskim lotnictwie wojskowym w latach 1948–1952

257 Anita Młynarczyk-Tomczyk (KIELCE), Operacja „Jodła”. Plan zabezpieczenia imprez i uroczystości milenijnych w Kielcach i Wiślicy – Gorysławicach w lipcu 1966 roku oraz wybrane aspekty jego reali­zacji

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

301 Małgorzata Karkocha (ŁÓDŹ), Źródła do dziejów parafii Rembieszyce z pierwszej połowy XIX wieku (spis funduszu plebanii i protokół wizytacji dziekańskiej)

RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

321 Przemysław P. Szpaczyński (ZIELONA GÓRA), Spór o postawę szlachty polskiej wobec króla i państwa

355 Michał Siedziako (SZCZECIN), Interdyscyplinarnie o narodzinach „Solidarności”.

Uwagi na marginesie książki Tomasza Kozłowskiego, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Warszawa 2018

369 Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956–1989, Kraków 2015 – Dariusz Jarosz (WARSZAWA)

377 Przysięga wojskowa. Idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 – Wojciech Zarosa (KIELCE)

KRONIKA NAUKOWA

387 III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Niepokorni Wszystkich Czasów”, Kielce, 2 czerwca 2018 roku – Katarzyna Kumor (KIELCE), Wojciech Zarosa (KIELCE)

393 Zasady przyjmowania tekstów do druku i procedury recenzowania obowiązujące w „Almanachu Historycznym”

Skip to content