Plany zajęć

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Filologia angielska
studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Filologia Germańska
studia stacjonarne

Filologia Polska
studia stacjonarne

Lingwistyka stosowana
studia stacjonarne

Logopedia ogólna
studia stacjonarne

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Instytut Historii

Centrum Kultury i Języka Polskiego

Skip to content