Wydział Humanistyczny

12-02-2020

“By nie zapomnieć – ludzie nauki, kultury i sztuki Kielc” rozmowa z prof. Januszem Detką

Zapraszamy do wysłuchania nagrania rozmowy z Dziekanem Wydziału Humanistycznego prof. Januszem Detką w ramach projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pod tytułem “By nie zapomnieć – ludzie nauki, kultury i sztuki Kielc”.

Wywiad przeprowadziła Pani dr hab. Barbara Gierszewska, prof. UJK. 18 grudnia 2019 roku, biuro Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Realizacja: Jarosław Siłakiewicz, Artur Kornacki. Montaż: Jarosław Siłakiewicz.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98