Okładka książki

Debaty świętokrzyskie Vol. 3/2020

Okładka książkiKrzysztof Bracha red., Debaty świętokrzyskie Vol. 3/2020, „200 lat kasaty Świętego Krzyża. Kasata opactwa benedyktyńskiego ze Świętego Krzyża na Łyścu w 1819 r., Przyczyny, przebieg i konsekwencje”. Materiały z konferencji odbytej na Św. Krzyżu w dniach 31.05-1.06.2019 r., 2020, 302 s., format B5, ISBN 978-83-7133-871-7; 978-83-60777-85-5, cena 50,40 zł

Teksty w niniejszej publikacji są pokłosiem odbytej konferencji „200 lat kasaty Świętego Krzyża. Kasata opactwa benedyktyńskiego ze Świętego Krzyża na Łyścu w 1819 r., Przyczyny, przebieg i konsekwencje”, która odbyła się na Św. Krzyżu w dniach 31.05-1.06.2019 r. Tematyka konferencji dotyczyła szeroko pojmowanej problematyki genezy i następstw edyktu kasacyjnego aż do czasów współczesnych. To, co definiuje współczesny obraz klasztoru i jego miejsca w krajobrazie religijnym i kulturowym regionu, jest nadal powiązane z decyzją sprzed 200 lat i jej konsekwencjami.  Te zmieniające się w ciągu ostatnich dwóch stuleci losy opactwa z jednej strony: likwidacja konwentu, dewastacja budynków klasztornych, utrata archiwum, skarbca, biblioteki, zmiana budynków na funkcje więzienne, świeckie, dywersyfikacja majątku i strata części zabudowań oraz próby laicyzacji miejsca w czasach PRL, a z drugiej: ożywcze i dające nadzieję na dalsze funkcjonowanie manifestacje patriotyczne w okresie narodowej irredenty, sprowadzenie Misjonarzy Oblatów MN i powolna odbudowa prestiżu klasztoru, to tematyka wielowątkowa i godna pogłębionej refleksji naukowej.

Skip to content