Wydział Humanistyczny

Kontakt

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

 

Kierownik dziekanatu

Biuro Dziekana

mgr Magdalena Krupa  
whum@ujk.edu.pl  
41 349-69-98  

 

Obsługa studentów studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych/ kierunku

Filologie obce – angielska i germańska,
stacjonarne i niestacjonarne

mgr Joanna Jedynak

41 349-71-04

joanna.jedynak@ujk.edu.pl

 

Filologia polska, Europejskie studia kulturowe,
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

mgr Aleksandra Michno

41 349-71-05

michno@ujk.edu.pl

 

Historia, OTH, Militarystyka,
Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana,
Stacjonarne studia III stopnia – tok, studia podyplomowe

mgr Agata Michalska

41 349-71-13

agata.michalska@ujk.edu.pl

 

Sprawy socjalno-bytowe

Sprawy finansowe

mgr Agata Kot

41 349-71-03

agatakot@ujk.edu.pl

 

Stypendia

mgr Małgorzata Wesołowska

41 349-71-02

mwesolowska@ujk.edu.pl

 

Układanie rozkładów zajęć/ sale dydaktyczne

Instytut Filologii Obcych

e-mail: ifo@ujk.edu.pl
tel. 41 349-71-31 , 41 349-68-01

Instytut Filologii Polskiej

e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349-71-20, 41 349-71-15

Instytut Historii

e-mail: ihis@ujk.edu.pl
tel. 41 349-71-20, 41 349-71-15

Instytut Dziennikarstwa i Informacji

e-mail: idi@ujk.edu.pl
tel. 41 349-71-42, 41 349-71-47
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98