Wydział Humanistyczny

Kontakt

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Świętokrzyska 21 D
25-406 Kielce

 

Kierownik dziekanatu

Biuro Dziekana

mgr Magdalena Krupa mgr Agnieszka Nowak
lp.ud1558746370e.kju1558746370@muhw1558746370 1558746370 lp.ud1558746370e.kju1558746370@muhw1558746370 1558746370
41 349-69-98 41 349-71-06

 

Obsługa studentów studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych/ kierunku

Filologie obce – angielska i germańska,
stacjonarne i niestacjonarne

mgr Joanna Jedynak

41 349-71-04

lp.ud1558746370e.kju1558746370@kany1558746370dej.a1558746370nnaoj1558746370 1558746370

 

Filologia polska, Europejskie studia kulturowe,
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

mgr Aleksandra Michno

41 349-71-05

lp.ud1558746370e.kju1558746370@onhc1558746370im 1558746370

 

Historia, OTH, Militarystyka,
Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana,
Stacjonarne studia III stopnia – tok, studia podyplomowe

mgr Agata Michalska

41 349-71-13

lp.ud1558746370e.kju1558746370@aksl1558746370ahcim1558746370.atag1558746370a 1558746370

 

Sprawy socjalno-bytowe

Sprawy finansowe

mgr Agata Kot

41 349-71-03

lp.ud1558746370e.kju1558746370@toka1558746370taga 1558746370

 

Stypendia

mgr Małgorzata Wesołowska

41 349-71-02

lp.ud1558746370e.kju1558746370@aksw1558746370olose1558746370wm 1558746370

 

Układanie rozkładów zajęć/ sale dydaktyczne

Instytut Filologii Obcych

e-mail: lp.ud1558746370e.kju1558746370@ofi1558746370
tel. 41 349-71-31 , 41 349-68-01

Instytut Filologii Polskiej

e-mail: lp.ud1558746370e.kju1558746370@pfi1558746370
tel. 41 349-71-20, 41 349-71-15

Instytut Historii

e-mail: lp.ud1558746370e.kju1558746370@sihi1558746370
tel. 41 349-71-20, 41 349-71-15

Instytut Dziennikarstwa i Informacji

e-mail: lp.ud1558746370e.kju1558746370@idi1558746370
tel. 41 349-71-42, 41 349-71-47
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1558746370e.kju1558746370@muhw1558746370
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98