Wydział Humanistyczny

Pracownicy

Kierownik dziekanatu

mgr Magdalena Krupa

email: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349-69-98
pok. 22

Biuro Dziekana

 

 

Pracownicy dziekanatu

Obsługa studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych/kierunku

mgr Aleksandra Michno
Filologia polska, Europejskie studia kulturowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

email: michno@ujk.edu.pl
tel: 41 349-71-05
pok. 33

mgr Agata Michalska
Historia, OTH, Militarystyka, Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana, Stacjonarne studia III stopnia – tok, studia podyplomowe

email: agata.michalska@ujk.edu.pl
tel: 41 349-71-13
pok. 33

mgr Joanna Jedynak
Filologie obce – angielska i germańska, stacjonarne i niestacjonarne

email: joanna.jedynak@ujk.edu.pl
tel: 41 349-71-04
pok. 41

dr Anna Kądziela
Stacjonarne studia III stopnia, ZSI Polon, sprawy naukowe

email: anna.kadziela@ujk.edu.pl
tel 41 349-69-90
pok. 41

 

Sprawy socjalno-bytowe

mgr Agata Kot
sprawy finansowe

email: agata.kot@ujk.edu.pl
tel: 41 349-71-03
pok. 42

mgr Małgorzata Wesołowska
stypendia

email: mwesolowska@ujk.edu.pl
tel: 41 349-71-02
pok. 42

 

Sekcja Informatyki i Infrastruktury Technicznej

mgr inż. Marcin Sadowski

email: m.sadowski@ujk.edu.pl
tel: 41 349-71-93
pok. 28

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98