Wydział Humanistyczny

Pracownicy

Kierownik dziekanatu

mgr Magdalena Krupa

email: lp.ud1545155995e.kju1545155995@muhw1545155995
tel: 41 349-69-98
pok. 22

Biuro Dziekana

mgr Agnieszka Nowak
Wydziałowa Komisja do Spraw Jakości Kształcenia

email: lp.ud1545155995e.kju1545155995@muhw1545155995
tel: 41 349-71-06
pok. 22

 

Pracownicy dziekanatu

Obsługa studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych/kierunku

mgr Aleksandra Michno
Filologia polska, Europejskie studia kulturowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

email: lp.ud1545155995e.kju1545155995@onhc1545155995im1545155995
tel: 41 349-71-05
pok. 33

mgr Agata Michalska
Historia, OTH, Militarystyka, Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana, Stacjonarne studia III stopnia – tok, studia podyplomowe

email: lp.ud1545155995e.kju1545155995@aksl1545155995ahcim1545155995.atag1545155995a1545155995
tel: 41 349-71-13
pok. 33

mgr Joanna Jedynak
Filologie obce – angielska i germańska, stacjonarne i niestacjonarne

email: lp.ud1545155995e.kju1545155995@kany1545155995dej.a1545155995nnaoj1545155995
tel: 41 349-71-04
pok. 41

dr Anna Kądziela
Stacjonarne studia III stopnia, ZSI Polon, sprawy naukowe

email: lp.ud1545155995e.kju1545155995@alei1545155995zdak.1545155995anna1545155995
tel 41 349-69-90
pok. 41

 

Sprawy socjalno-bytowe

mgr Agata Kot
sprawy finansowe

email: lp.ud1545155995e.kju1545155995@tok.1545155995ataga1545155995
tel: 41 349-71-03
pok. 42

mgr Małgorzata Wesołowska
stypendia

email: lp.ud1545155995e.kju1545155995@aksw1545155995olose1545155995wm1545155995
tel: 41 349-71-02
pok. 42

 

Informatyk Wydziału Humanistycznego

mgr inż. Marcin Sadowski

email: lp.ud1545155995e.kju1545155995@iksw1545155995odas.1545155995m1545155995
tel: 41 349-71-93
pok. 28

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1545155995e.kju1545155995@muhw1545155995
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98