Wydział Humanistyczny

Pracownicy

Kierownik dziekanatu

mgr Magdalena Krupa

email: lp.ud1539672832e.kju1539672832@muhw1539672832
tel: 41 349-69-98
pok. 22

Biuro Dziekana

mgr Agnieszka Nowak
Wydziałowa Komisja do Spraw Jakości Kształcenia

email: lp.ud1539672832e.kju1539672832@muhw1539672832
tel: 41 349-71-06
pok. 22

 

Pracownicy dziekanatu

Obsługa studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych/kierunku

mgr Aleksandra Michno
Filologia polska, Europejskie studia kulturowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

email: lp.ud1539672832e.kju1539672832@onhc1539672832im1539672832
tel: 41 349-71-05
pok. 33

mgr Agata Michalska
Historia, OTH, Militarystyka, Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana, Stacjonarne studia III stopnia – tok, studia podyplomowe

email: lp.ud1539672832e.kju1539672832@aksl1539672832ahcim1539672832.atag1539672832a1539672832
tel: 41 349-71-13
pok. 33

mgr Joanna Jedynak
Filologie obce – angielska i germańska, stacjonarne i niestacjonarne

email: lp.ud1539672832e.kju1539672832@kany1539672832dej.a1539672832nnaoj1539672832
tel: 41 349-71-04
pok. 41

dr Anna Kądziela
Stacjonarne studia III stopnia, ZSI Polon, sprawy naukowe

email: lp.ud1539672832e.kju1539672832@alei1539672832zdak.1539672832anna1539672832
tel 41 349-69-90
pok. 41

 

Sprawy socjalno-bytowe

mgr Agata Kot
sprawy finansowe

email: lp.ud1539672832e.kju1539672832@tok.1539672832ataga1539672832
tel: 41 349-71-03
pok. 42

mgr Małgorzata Wesołowska
stypendia

email: lp.ud1539672832e.kju1539672832@aksw1539672832olose1539672832wm1539672832
tel: 41 349-71-02
pok. 42

 

Informatyk Wydziału Humanistycznego

mgr inż. Marcin Sadowski

email: lp.ud1539672832e.kju1539672832@iksw1539672832odas.1539672832m1539672832
tel: 41 349-71-93
pok. 28

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1539672832e.kju1539672832@muhw1539672832
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98