Wydział Humanistyczny

Pracownicy

Kierownik dziekanatu

mgr Magdalena Krupa

email: lp.ud1576114518e.kju1576114518@muhw1576114518
tel: 41 349-69-98
pok. 22

Biuro Dziekana

 

 

Pracownicy dziekanatu

Obsługa studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych/kierunku

mgr Aleksandra Michno
Filologia polska, Europejskie studia kulturowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

email: lp.ud1576114518e.kju1576114518@onhc1576114518im1576114518
tel: 41 349-71-05
pok. 33

mgr Agata Michalska
Historia, OTH, Militarystyka, Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana, Stacjonarne studia III stopnia – tok, studia podyplomowe

email: lp.ud1576114518e.kju1576114518@aksl1576114518ahcim1576114518.atag1576114518a1576114518
tel: 41 349-71-13
pok. 33

mgr Joanna Jedynak
Filologie obce – angielska i germańska, stacjonarne i niestacjonarne

email: lp.ud1576114518e.kju1576114518@kany1576114518dej.a1576114518nnaoj1576114518
tel: 41 349-71-04
pok. 41

dr Anna Kądziela
Stacjonarne studia III stopnia, ZSI Polon, sprawy naukowe

email: lp.ud1576114518e.kju1576114518@alei1576114518zdak.1576114518anna1576114518
tel 41 349-69-90
pok. 41

 

Sprawy socjalno-bytowe

mgr Agata Kot
sprawy finansowe

email: lp.ud1576114518e.kju1576114518@tok.1576114518ataga1576114518
tel: 41 349-71-03
pok. 42

mgr Małgorzata Wesołowska
stypendia

email: lp.ud1576114518e.kju1576114518@aksw1576114518olose1576114518wm1576114518
tel: 41 349-71-02
pok. 42

 

Informatyk Wydziału Humanistycznego

mgr inż. Marcin Sadowski

email: lp.ud1576114518e.kju1576114518@iksw1576114518odas.1576114518m1576114518
tel: 41 349-71-93
pok. 28

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1576114518e.kju1576114518@muhw1576114518
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98