Wydział Humanistyczny

Pracownicy

Kierownik dziekanatu

mgr Magdalena Krupa

email: lp.ud1563541868e.kju1563541868@muhw1563541868
tel: 41 349-69-98
pok. 22

Biuro Dziekana

mgr Agnieszka Nowak
Wydziałowa Komisja do Spraw Jakości Kształcenia

email: lp.ud1563541868e.kju1563541868@muhw1563541868
tel: 41 349-71-06
pok. 22

 

Pracownicy dziekanatu

Obsługa studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych/kierunku

mgr Aleksandra Michno
Filologia polska, Europejskie studia kulturowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

email: lp.ud1563541868e.kju1563541868@onhc1563541868im1563541868
tel: 41 349-71-05
pok. 33

mgr Agata Michalska
Historia, OTH, Militarystyka, Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana, Stacjonarne studia III stopnia – tok, studia podyplomowe

email: lp.ud1563541868e.kju1563541868@aksl1563541868ahcim1563541868.atag1563541868a1563541868
tel: 41 349-71-13
pok. 33

mgr Joanna Jedynak
Filologie obce – angielska i germańska, stacjonarne i niestacjonarne

email: lp.ud1563541868e.kju1563541868@kany1563541868dej.a1563541868nnaoj1563541868
tel: 41 349-71-04
pok. 41

dr Anna Kądziela
Stacjonarne studia III stopnia, ZSI Polon, sprawy naukowe

email: lp.ud1563541868e.kju1563541868@alei1563541868zdak.1563541868anna1563541868
tel 41 349-69-90
pok. 41

 

Sprawy socjalno-bytowe

mgr Agata Kot
sprawy finansowe

email: lp.ud1563541868e.kju1563541868@tok.1563541868ataga1563541868
tel: 41 349-71-03
pok. 42

mgr Małgorzata Wesołowska
stypendia

email: lp.ud1563541868e.kju1563541868@aksw1563541868olose1563541868wm1563541868
tel: 41 349-71-02
pok. 42

 

Informatyk Wydziału Humanistycznego

mgr inż. Marcin Sadowski

email: lp.ud1563541868e.kju1563541868@iksw1563541868odas.1563541868m1563541868
tel: 41 349-71-93
pok. 28

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1563541868e.kju1563541868@muhw1563541868
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98