Wydział Humanistyczny

29-09-2017

Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do projektu Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi. Projekt dotyczy uczelni partnerskich w Chinach, Gruzji, Japonii, Rosji oraz na Ukrainie i obejmuje:

  • krótkoterminowe wyjazdy pracowników o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym (7 dni pobytu w uczelni + 2 dni podróży)
  • wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni.
Wyjazdy studentów objęte akcją KA107 będą realizowane w semestrze letnim, natomiast wyjazdy pracowników w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2017/2018. Szczegółowe informacje, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów, znajdują się na stronie Erasmus+ naszego Uniwersytetu w zakładce Erasmus+ KA107.
Rekrutacja potrwa do 20 października 2017 roku. Zapraszamy do składania aplikacji.
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98