Wydział Humanistyczny

03-10-2018

Erasmus+ KA107

Trwa nabór do projektu Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi (poza UE).  Projekt dotyczy uczelni partnerskich w Albanii, Chinach, Gruzji, Japonii, Rosji oraz na Ukrainie. Obejmuje:

  • krótkoterminowe wyjazdy pracowników o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym (7 dni pobytu w uczelni + 2 dni podróży)
  • wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni.
Wyjazdy studentów, objęte akcją KA107, będą realizowane w semestrze letnim, natomiast wyjazdy pracowników w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019. Szczegółowe informacje, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów, znajdują się na stronie Erasmus+ naszego Uniwersytetu w zakładce Erasmus+ KA107. Uczelnie partnerskie biorące udział w projekcie, z podziałem na kierunki, rodzaje i liczbę mobilności oraz wysokość dofinansowania przedstawia wykaz uczelni partnerskich.
Nabór trwa do października br.
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98