Wydział Humanistyczny

Dane kontaktowe koordynatorów

Dane kontaktowe koordynatora wydziałowego oraz koordynatorów właściwych dla kierunków studiów prowadzonych na wydziale

Koordynator Wydziałowy

Koordynator na kierunku Historia

Koordynator na kierunku Filologia polska/Logopedia ogólna

Koordynator na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Koordynator na kierunku Filologia angielska

Koordynator na kierunku Filologia germańska

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98