Wydział Humanistyczny

20-02-2019

Goście z Moskwy

Dzisiaj gościliśmy na Wydziale Humanistycznym delegację z Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego: Prof. Elenę Czernyszową, Dr Annę Anochinę, Doc. Aleksieja Głazkowa.  W rozmowach, które dotyczyły nawiązania współpracy naukowej i dydaktycznej,  uczestniczyli: prodziekan Wydziału Humanistycznego Marzena Marczewska, Prof. Oleg Leszczak i Dyrektor Instytutu Filologii Obcych Jan Hajduk.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98