Granty Rektora dla studentów i doktorantów

Informujemy, że ukazało się Zarządzenie nr 38/2020 Rektora UJK w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad finansowania działalności naukowej ze środków finansowych Uczelni. Nowością jest to, że o takie środki mogą ubiegać się także studenci. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z powyższym Zarządzeniem.

Czasu jest niewiele, gdyż wnioski należy złożyć w terminie do 13 marca 2020 roku u dyrektora właściwego instytutu lub kierownika właściwej katedry, który dokonuje oceny formalnej wniosków oraz weryfikuje punkty za dorobek naukowy.

Skip to content