Harmonogram posiedzeń WKK

Zapraszam na posiedzenie WKK 13 maja o godz. 9.45 (MS Teams). Harmonogram posiedzenia zostanie podany Państwu w najbliższym czasie.

Z wyrazami szacunku,
Przewodnicząca WKK
dr hab. M. Krzyszofik prof. UJK

Proponowany porządek posiedzenia Wydziałowej Komisji Kształcenia WH UJK 08.04.2021

  • zaopiniowanie ostatecznej wersji programu Dni Jakości Kształcenia na Wydziale Humanistycznym
  • zatwierdzenie procedury archiwizacji WH
  • dyskusja o procedurze udziału studentów w zajęciach do wyboru
  • informacja o pracach nad zmianami w Regulaminie Studiów UJK
  • Sprawy różne

                                                                                  Przewodnicząca WKK

                                                              dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK

 

Skip to content