Wydział Humanistyczny

16-04-2019

III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach zaprasza do udziału w III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod patronatem JM Rektora UJK prof. dr hab. Jacka Semaniaka.

Najbliższa edycja

III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
11-12.06.2018 r.
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Świętokrzyska 15
25-406 Kielce
aula B1
godzina 9.00

Rejestracja: 10 maja 2019

Forum Doktorantów ma charakter seminarium służącemu wymianie myśli, doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej interdyscyplinarności badań naukowych realizowanych w UJK. Forum skierowane jest również do przyszłych doktorantów, realizujących swoje pasje naukowe w ramach prac dyplomowych lub magisterskich oraz działalności w Studenckich Kołach Naukowych.

W ramach Forum Doktorantów odbędą się obrady w sekcjach:

  1. nauk humanistycznych,
  2. nauk ścisłych i przyrodniczych,
  3. nauk o zdrowiu
  4. nauk społecznych i sztuki.

Udział w Forum Doktorantów jest bezpłatny w ramach sesji referatowej lub plakatowej.

Sesja referatowa skierowana jest do doktorantów UJK którzy nie otworzyli przewodu doktorskiego. Udział w sesji jest dla nich obowiązkowy i stanowi sprawozdanie z postępów w realizacji pracy doktorskiej. Na 10-minutowe wystąpienie (prezentacja w formacie MS PowerPoint) składają się informacje zawierające koncepcję pracy/wstępne badania (dotyczy uczestników I roku studiów doktoranckich) lub postępy badań naukowych w minionym roku akademickim (dotyczy uczestników II, III, IV roku studiów doktoranckich). W przypadku doktorantów, którzy otworzyli przewód doktorski udział w sesji referatowej jest fakultatywny. Referaty mogą być przedstawione w języku polskim lub angielskim. Prace przedstawione w języku angielskim będą stanowiły kryterium premiujące.

Wszystkie prace doktorantów zaprezentowane w sesji referatowej będą nominowane do Nagrody Rektora „Prodomus” w każdej z dyscyplin.

Sesja plakatowa skierowana jest do studentów UJK i doktorantów z innych Uczelni. Plakat o maksymalnych wymiarach (szerokość 85 cm × wysokość 120 cm) powinien zawierać informacje: tytuł, imię i nazwisko autora(ów), afiliację, kontakt, wprowadzenie w tematykę, metody, wyniki, wnioski, literatura.

Rejestracja

Wypełniony w formie elektronicznej formularz zgłoszeniowy formularz zgłoszeniowy należy przysłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2019 r. na adres e-mail: ursd@ujk.edu.pl. Abstrakty zostaną opublikowane w wersji elektronicznej w książce streszczeń III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na stronie internetowej Forum.

Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na e-mail: ursd@ujk.edu.pl.

Więcej informacji pod adresem: https://www.facebook.com/URSDUJK/

https://forumdoktorantow.ujk.edu.pl/index.php

 Kontakt

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów

ursd@ujk.edu.pl

https://www.facebook.com/URSDUJK/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98