Wydział Humanistyczny

26-02-2019

Informacje o projekcie

NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 , Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2022-09-30.

[ Informacje o projekcie na stronie UJK ]

[ Regulamin ]

[ Formularz zgłoszeniowy do projektu ]

[ Deklaracja Uczestnictwa ]

[ Oświadczenie Uczestnika Projektu ]

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1569081777e.kju1569081777@muhw1569081777
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98