Wydział Humanistyczny

Kierunkowe Zespoły Jakości Kształcenia

(Wydział Humanistyczny)

Instytut Dziennikarstwa i Informacji:

 1. dr Katarzyna Bernat – Radio Plus
 2. mgr Urszula Salwa – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

Instytut Filologii Obcych:

 1. Ewa Kapel-Śniowska – Zastępca Dyrektora, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Kielce
 2. Małgorzata Wilk-Grzywna – Dyrektor ROT Województwa Świętokrzyskiego Kielce
 3. Szczepan Bogucki – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Kielce
 4. Kinga Leoniak – Europomost Zagnańsk
 5. prof. dr hab. Anna Bloch-Rozmej – KUL Lublin

Instytut Filologii Polskiej:

 1. mgr Marzanna Wiśniewska – wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kielcach
 2. mgr Lucyna Gromiec, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach
 3. dr Ewa Boksa, dyrektor Dziennego Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kielcach
 4. mgr Marta Jagniątkowska, dyrektor Ośrodek Szkolono-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niedosłyszących w Kielcach,
 5. mgr Marek Mikos, dyrektor oddziału, Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach
 6. mgr Jerzy Witkowski, mgr Katarzyna Komorowska, Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe
 7. mgr Adata Niebudek-Śmiech, rzecznik prasowy starosty kieleckiego, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Biuro Rzecznika Prasowego
 8. mgr Monika Stemplewska, Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie
 9. mgr Ewa Witowska, ortoptysta
 10. mgr Anna Baran, trener umiejętności komunikacyjnych
 11. mgr Urszula Stępień-Daszkiewicz, logopeda
 12. mgr Stanisława Zacharko, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
 13. dr Robert Kotowski, Muzeum Narodowe w Kielcach
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582508701e.kju1582508701@muhw1582508701
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98