Wydział Humanistyczny

Skład WKJK

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodnicząca: dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK (IDI)

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr Hanna Mijas (IFO) – koordynator
 • dr Jolanta Kępa-Mętrak (IDI)
 • dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik (IFP)
 • dr hab. Mariusz Nowak prof. UJK (IH)
 • mgr Małgorzata Miazga (przedstawiciel pracodawców)
 • Aleksandra Zebrzowska (przedstawiciel studentów)

Wydziałowy Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr Szymon Kazusek (IH) – koordynator
 • dr hab. Marta Bolińska prof. UJK (IFP)
 • dr Oskar Gawlik (IFO)
 • dr hab. prof. UJK Oleg Leszczak (IFO)
 • mgr Karolina Miklewska  (przedstawiciel pracodawców)
 • mgr Wojciech Cedro (przedstawiciel doktorantów)

Agnieszka Nowak – osoba, która wspomaga od strony administracyjnej prace Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia – , tel: 041 349 71 06