Okładka książki

Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo IV

Okładka książkiStanisław Cygan red., Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo IV, 2020,  264 s., format B5, ISBN 978-83-7133-880-9; 978-83-60777-82-4, cena 42,00 zł

Niniejsza publikacja nawiązuje do czterech tomów pod red. Stanisława Cygana: Język jako świadectwo kultury dawnej i współczesnej (Kielce 2016), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo (Kielce 2017), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo II (Kielce 2018), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo III (Kielce 2019). Stanowi ona wyraz zainteresowań naukowych reprezentantów młodego pokolenia  badaczy języka: Studentów i Doktorantów oraz jest świadectwem ich lingwistyczno-kulturowych pasji.

Zawarte w publikacji teksty naukowe koncentrują się wokół różnych zagadnień językoznawczych: językowego obrazu świata, języka Internetu, logopedii, dialektologii, języka reklamy, języka artystycznego, dyskursu religijnego.

Książka adresowana jest do osób zainteresowanych zagadnieniami językoznawczymi, szczególnie zaś do polonistów.

Skip to content