Komunikat Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Humanistycznego

Komunikat Nr 1/2021

Dziekana Wydziału Humanistycznego

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25.02.2021 roku

w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 35/2021 z dnia 16 lutego 2021 w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach informuję, że:

§1

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny będą odbywać się zgodnie z porządkiem określonym w załączniku do niniejszego komunikatu.

§2

Zajęcia prowadzone w siedzibie Wydziału będą realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.

§3

Zgodnie z § 4 Zarządzenia Rektora nr 35/2021,  w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej, dopuszcza się możliwość modyfikacji organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, na podstawie decyzji Rektora UJK w Kielcach.

Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK

Skip to content