Komunikat Nr 2/2021 Dziekana Wydziału Humanistycznego

Komunikat Nr 2/2021

Dziekana Wydziału Humanistycznego

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20.05.2021 roku

w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

Szanowni Państwo,

               informuję, iż w semestrze letnim sesja egzaminacyjna, obejmująca egzaminy oraz egzaminy dyplomowe, odbędzie się w trybie stacjonarnym.

               Powyższa decyzja podyktowana jest troską o rzetelną weryfikację efektów uczenia się na prowadzonych przez Wydział Humanistyczny kierunkach kształcenia. Jednocześnie zobowiązuję nauczycieli akademickich do jasnego określenia i przedstawienia studentom warunków przeprowadzenia egzaminów z odpowiednim wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 2 tygodnie. Realizacja egzaminów oraz egzaminów dyplomowych powinna się odbywać z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo sanitarne.

Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK

Skip to content