Wydział Humanistyczny

08-10-2019

Nabór do projektu Erasmus+ KA107

Rozpoczynamy rekrutację do projektu Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi (poza UE), która potrwa do 31 PAŹDZIERNIKA BR. Projekt dotyczy wymiany z uczelniami partnerskimi w Albanii, Chinach, Gruzji, Japonii, Rosji, Stanach Zjednoczonych oraz na Ukrainie i obejmuje:

  • krótkoterminowe wyjazdy pracowników o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym (7 dni pobytu w uczelni + 2 dni podróży)
  • wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni

Wyjazdy studentów objęte akcją KA107 będą realizowane w semestrze letnim, natomiast wyjazdy pracowników w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/2020. Szczegółowe informacje, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów, znajdują się na stronie Erasmus+ w UJK w zakładce Erasmus+ KA107 [1]. Uczelnie partnerskie biorące udział w projekcie, z podziałem na kierunki, rodzaje i liczbę mobilności oraz wysokość dofinansowania przedstawia wykaz uczelni partnerskich [2] (na www i w załączeniu).

Jednocześnie prowadzimy dodatkowy nabór dla studentów na wyjazdy do zagranicznych instytucji na studia i praktyki w krajach programu (Erasmus+ KA103) – wymiana w semestrze letnim 2019/2020.

Więcej informacji:

  1. http://www.erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-ka107/
  2. https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-ka107/uczelnie-partnerskie/
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98