Wydział Humanistyczny

04-06-2019

Nabór firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże

Informujemy, że nabór firm zostaje przedłużony do 07.06.2019 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, pn.: „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17, zaprasza Instytucje/firmy, które są zainteresowane przyjęciem na 16 tygodniowe (480 godzin) staże studenckie/absolwenckie studentów kierunków: Filologia polska, Historia, Wzornictwo, Sztuki plastyczne (dawniej Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), Praca socjalna.

Do pobrania:

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1580284165e.kju1580284165@muhw1580284165
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98