Wydział Humanistyczny

08-02-2018

Nabór na kurs „Język polski podstawowy (Basic Polish)”

Drodzy Studenci,
informujemy, że rozpoczynamy nabór na kurs „Język polski podstawowy (Basic Polish)”. Kurs jest skierowany do obcokrajowców studiujących na 1 roku kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim, którzy posiadają podstawową wiedzę z przedmiotu Basic Polish obowiązującego na 1 semestrze kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim i są zapoznani z:

 • podstawowym regułami gramatycznymi
 • słownictwem ogólnym
 • komunikacją.

Celem kursu jest:

 • zachowanie ciągłości w zakresie nauki języka polskiego
 • rozwijanie różnych kompetencji językowych, takich jak: gramatyczna, leksykalna, umiejętność w zakresie redagowania tekstów, mówienia, słuchania, czytania
 • osiągnięcie przez uczących się komunikatywnego poziomu biegłości językowej.

Po zakończeniu kształcenia uczestnicy kursu:

 • uzyskają świadectwo ukończenia kursu „Język polski podstawowy (Basic Polish)”.

Cena kursu uzależniona jest od liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie:

 • 8-9 osób – 650 PLN
 • 10-11 osób – 520 PLN
 • 12-14 osób – 430 PLN
 • 15 i więcej – 350 PLN

Liczba godzin: 30
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce
Początek rejestracji: 2018-02-04
Koniec do: 2018-02-28
Termin składania dokumentów: 2018-02-28
Kierownik kursu: dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska
Limit przyjęć: 15 osób
Kryterium przyjęć: Kolejność zgłoszeń, zaświadczenie o studiowaniu.

Więcej informacji na stronie:
http://www.ujk.edu.pl/kursy/index.php?page=0&id=129&id_jednostki=0&miejscowosc=0&aktualne=t

Dokumenty należy składać w Centrum Kultury i Języka Polskiego, ul. Świętokrzyska 15 G, tel. 41 349 70 83.

Zapraszamy!

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98