Wydział Humanistyczny

12-10-2020

Nagroda ministra do prof. Marka Przeniosło

Zdjęcie Dyplomu Prof. Marka PrzeniosłoObecnie prof. Marek Przeniosło jest pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do spraw ewaluacji działalności naukowej.

Profesor w ubiegłym roku został przewodniczącym ministerialnego Zespołu doradczego do spraw programu „Doskonała nauka”. Wcześniej prof. Przeniosło był przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98