Wydział Humanistyczny

22-12-2020

Nagrodzone książki

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prof. Stanisław Głuszek, wyróżnił nagrodami autorów trzech książek, które ukazały się w 2020 roku w Wydawnictwie UJK. Laureatkami dwóch nagród zostali pracownicy Wydziału Humanistycznego: dr hab. prof. UJK Dorota Połowniak-Wawrzonek za książkę „Związki frazeologiczne i skrzydlate słowa powstałe pod wpływem języka polityki oraz ich modyfikacje” oraz dr Katarzyna Justyniarska-Chojak za książkę „Inwentarze pośmiertne z małych i średnich miast Małopolski (w XVI-XVIII wieku)”.

Nagrodzonym Paniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98