Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża

Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża został powołany z inicjatywy Dziekana Wydziału Humanistycznego UJK dra hab. prof. UJK Janusza Detki oraz prodziekana dr Marzeny Marczewskiej we wrześniu 2012 r. i działa pod patronatem WHUJK.

W dn. 26.10.2012 r. na pierwszym zebraniu na przewodniczącego Zespołu powołano dra hab. Krzysztofa Brachę prof. UJK.

Zespół został powołany jako oficjalna grupa badawcza, skupiająca interdyscyplinarne grono humanistów z UJK oraz innych instytucji badawczych, zainteresowanych studiami nad dziedzictwem kulturowym Św. Krzyża ujmowanym jako szeroka płaszczyzna badawcza obejmująca całą przestrzeń kulturową ze szczególnym uwzględnieniem dziejów klasztoru świętokrzyskiego i jego wpływu na okolice, region i kraj.

Celem Zespołu jest integracja badań w/w zakresie, organizacja spotkań seminaryjnych oraz cyklicznych konferencji pt.: Debaty świętokrzyskie, których materiały będą publikowane w specjalnej serii wydawniczej sygnowanej „Wydział Humanistyczny UJK”.

W dalszej kolejności zamierzamy w ramach prac Zespołu przygotować obszerne wydawnictwo o roboczym tytule: „Leksykon dziedzictwa kulturowego Świętego Krzyża”.

link do programu konferencji – Debaty Świętokrzyskie

Zobacz także:

http://www.youtube.com/watch?v=CCNEg-sONKI

Skip to content