Wydział Humanistyczny

11-03-2021

Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej

W dniu 11.03.2021 r. została podpisana umowa o współpracy między Wydziałem Humanistycznym UJK w Kielcach a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej.

Zasadniczym celem współpracy będzie rozwijanie i popularyzowanie wiedzy o dziejach i kulturze ziemi daleszyckiej, kultywowanie pamięci i dziedzictwa historycznego oraz kształtowanie obywatelskich postaw w zakresie ochrony dóbr kultury. Strony porozumienia deklarują również wspieranie wzajemnie organizowanych wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych.

Dziekan i Prodziekani wraz z Przedstawicielami TPZD

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98