Nie będzie Dni Jakości Kształcenia w kwietniu 2020 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511), Zarządzeniem Rektora Nr 50/2020 z dnia 13 marca 2020 r. oraz Zarządzeniem Rektora Nr 71/2020 z dnia 24 marca 2020 r. następujące wydarzenia nie odbędą się w zaplanowanych wcześniej terminach:

– Dni Jakości Kształcenia (na poziomie uczelnianym i wydziałowym),

– rozstrzygnięcie konkursu w zakresie promowania WSZJK i nagrodzenie jego laureatów (będzie zmiana jego regulaminu),

– kontrole wewnętrzne na wydziałach.

Skip to content